Aanbouw recreatiewoning Hoge Berggebied

Op het oude land van Texel realiseren we een aanbouw aan een recreatiewoning. Het vakantiehuisje wordt in oppervlakte bijna verdubbeld en krijgt aan de achterzijde een glazen pui. Het rieten dak zal worden aangeheeld over de gehele uitbouw.

Wie een recreatiewoning wil aanpassen in het Hoge Berggebied kan rekenen op een kritische toets bij het aanvragen van een bouwvergunning bij de Gemeente, uiteraard. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst de plannen aan het welstands- en monumentenbeleid van de Gemeente Texel en adviseert het college van B&W. Zij houden rekening met de Texelse Kernwaarden, de Texel principes en het Beeldkwaliteitsplan van bestemmingsplan Buitengebied.
Bouwkundig advies- en tekenburo Dirk Koster ontwierp de uitbouw van de voormalige varkensstal, die al tientallen jaren dienst doet als eenvoudig recreatiehuisje. Bij het ontwerp was het een uitdaging de karakteristieke uitstraling te behouden en toch te voldoen aan de eisen van de moderne tijd. 
De Commissie heeft bij de aanvraag kritisch en opbouwend meegedacht, evenals Duin Bouwbedrijf als aannemer. Het ontwerp is naar tevredenheid van alle betrokkenen aangepast en zodoende werd de vergunning vlot verleend (juli 2019).

 

____________________
12 september 2019
____________________
In alle vroegte zijn de wand- en dak-elementen gearriveerd op de bouwplaats. In de loop van de morgen werden alle wand-elementen met behulp van de telekraan van Stephan Hin op hun plaats gehesen. Vervolgens liet de kraan de houten voorpui op zijn plek zakken. Op dat moment zie je in de praktijk of al het reken- en meetwerk van te voren secuur is uitgevoerd. En gelukkig was dat het geval. 

DSC 2081 640x427         DSC 2109 302x480
____________________
6 september 2019
____________________

In de werkplaats worden de elementen voor de wanden en het dak gemaakt, evenals de houten voorpui. De wandcontactdozen en bedrading zijn al direct de wanden aangebracht, zoals ingetekend op de bouwtekening. Om alles tot op de millimeter te laten kloppen maakt uitvoerder Ronald Timmer gebruik van de Total Station (punten en lijnen uitzetten op het bouwterrein), AutoCAD (technische ontwerpsoftware) en SketchUp (3D tekenprogramma). En zijn duimstok uiteraard. 

 2019 09 05 zuidhaffel werkplaats elementen 12 640x427           2019 09 05 zuidhaffel werkplaats elementen 5 326x480          

____________________
30 augustus 2019
____________________

Direct na de bouwvakantie is het bouwterrein ontdaan van struikgewas en zijn rijplaten neergelegd om de erfverharding te beschermen. De uitvoerder zette de lijnen voor de uitbouw uit met behulp van de Total Station, een veel gebruikt meetinstrument in de bouw. Vervolgens groef de kraan de ruimte voor de fundering uit. In de eerste week van de bouw is zowel het beton voor de fundering als voor de vloer gestort, onder ideale weersomstandigheden. 
In de werkplaats worden nu de wanden en kozijnen voorbereid.

2019 08 28 1 640x360      2019 08 30 zuidhaffel 7 640x427